مشاوره سرمایه گذاری و مالی

مشاوره مالی، سرمایه گذاری و فایننس: گروه مشاوره نوین پارسیان

سایه نقره ای

مشاوره بازاریابی، تبلیغات و تحقیق بازار : کانون آگهی و تبلیغات سایه نقره ای

کارپیرا

مشاوره و خدمات شغلی بین المللی: کاریابی بین المللی کارپیرا

انتشارات

انتشارات: انتشارات رویای پارسیان

مشاوره روانشناسی

مشاوره روانشناسی: مرکز خدمات مشاوره و روانشناختی عمومی انتخاب

مشاوره تجاری و مدیرینی

مشاوره مدیریتی: گروه مشاوره نوین پارسیان

پیشینه ما

پیشینه مدیریت ارشد گروه نوین پارسیان در حوزه های آموزش...

اطلاعات بیشتر

تیم ما

اعضای تیم ما، با استعداد، تحصیلکرده، صمیمی، فرهیخته و ...

اطلاعات بیشتر

چرا رویای پارسیان؟

برخی از ویژگی های متمایز رویای پارسیان عبارت است از ...

اطلاعات بیشتر

موسسات همکار

همکاری با تعداد زیادی از مجموعه های بین‌المللی ...

اطلاعات بیشتر

چشم انداز ما

چشم انداز ما عبارت است از فراهم ساختن شرایطی برای ...

اطلاعات بیشتر

ماموریت ما

رویای پارسیان یک نهاد ارائه دهنده خدمات تحصیلی پیشرو ...

اطلاعات بیشتر

مجوزها و نمایندگی ها

رویای پارسیان یک نهاد ارائه دهنده خدمات تحصیلی پیشرو ...

اطلاعات بیشتر

مجوزها و نمایندگی ها

رویای پارسیان یک نهاد ارائه دهنده خدمات تحصیلی پیشرو ...

اطلاعات بیشتر