دانشگاه های فرانسه به دو صورت دولتی و خصوصی فعالیت می کنند. دانشگاه های دولتی فرانسه از هزینه بسیار پایینی برای تحصیل برخوردارند و شاید یکی از مهمترین دلایلی که هر دانشجوی بین المللی برای تحصیل در فرانسه مدنظر دارد، هزینه بسیار پایین تحصیل در این کشور باشد . شهریه دانشگاه های دولتی فرانسه ۲۰۰ تا ۵۰۰ یورو در هر ترم تحصیلی می باشد که این به این معنی است که هزینه تحصیل در فرانسه تقریبأ رایگان می باشد.

جستجوی برنامه ها