"ما به موسسات آموزشی کمک می کنیم تا برند خود را در باقت خاور میانه – به ویژه ایران- ترویج دهند."

خدمات بازاریابی ما به تسهیل فرایند بازاریابی و عرضه در عرصه آموزش عالی کمک شایانی نموده است. ما برای دوره های آموزشی و موسسات آموزشی بین المللی، خدمات ویژه ای در این حوزه ارائه می دهیم:

  • کمک به بازاریابی، برندسازی و تثبیت موقعیت موسسات آموزشی و دانشگاه ها در بافت منطقه
  • ایجاد، توسعه و اجرای استراتژی های بازاریابی به منظور استقرار برند دانشگاهی در ذهن موسسات آموزشی و همچنین دانشجویان منطقه
  • ارائه گستره وسیعی از نشریات و اقلام بصری-شنیداری
  • ارائه خدمات ارزش افزوده مفید به دانشجویان
  • نمایش لوگو و اطلاعات دانشگاه از طریق وب سایت و سایر رسانه های رویای پارسیان
  • عرضه بروشورها، کاتالوگ ها و پوسترهای دانشگاه در دفاتر و سایر فعالیت های تبلیغاتی (شبکه های اجتماعی، روزنامه ها، آگهی ها و غیره)
  • پشتیبانی دانشگاه در ترجمه بروشورهای به زبان های محلی
  • پشتیبانی دانشگاه در تهیه نسخه فارسی وب سایت