ایالت های آلمان

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

ایالت های جمهوری فدرال دموکراتیک آلمان هر یک دارای دولت و قانون اساسی منحصر به فرد خود است. هر ایالت تقریبا به صورت خود مختار و بر طبق قوانین داخلی خود اداره می شود. امور خارجی و و مسائل دفاعی باعث شده دولت مرکزی بر 16 ایالت این کشور حاکمیت برقرار کند. در این نوشته، قصد داریم به صورت مختصر ایالت های آلمان را به شما معرفی کنیم. با ما همراه باشید!

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

ایالت بادن-وورتمبرگ

مرکز: اشتوتگارت

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

ایالت بایرن

مرکز: مونیخ

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

ایالت براندنبورگ

مرکز: پوتسدام

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

ایالت برلین

مرکز: برلین

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

ایالت زاکسن

مرکز: درسدن

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

ایالت زاکسن آنهالت

مرکز: ماگدبورگ

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

ایالت شلزویگ هولشتاین

مرکز: کیل

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

ایالت مکلنبورگ فورپومرن

مرکز: شورین

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

ایالت بادن-وورتمبرگ

مرکز: اشتوتگارت

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

ایالت بایرن

مرکز: مونیخ

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

ایالت براندنبورگ

مرکز: پوتسدام

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

ایالت برلین

مرکز: برلین

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]