ایالت های آلمان

ایالت های آلمان

ایالت های جمهوری فدرال دموکراتیک آلمان هر یک دارای دولت و قانون اساسی منحصر به فرد خود است. هر ایالت تقریبا به صورت خود مختار و بر طبق قوانین داخلی خود اداره می شود. امور خارجی و و مسائل دفاعی باعث شده دولت مرکزی بر 16 ایالت این کشور حاکمیت برقرار کند. در این نوشته، قصد داریم به صورت مختصر ایالت های آلمان را به شما معرفی کنیم. با ما همراه باشید!

ایالت بادن-وورتمبرگ

مرکز: اشتوتگارت

بایرن

ایالت بایرن

مرکز: مونیخ

براندنبورگ

ایالت براندنبورگ

مرکز: پوتسدام

برلین

ایالت برلین

مرکز: برلین

زاکسن

ایالت زاکسن

مرکز: درسدن

زاکسن آنهالت

ایالت زاکسن آنهالت

مرکز: ماگدبورگ

شلزویگ هولشتاین

ایالت شلزویگ هولشتاین

مرکز: کیل

مکلنبورگ فورپومرن

ایالت مکلنبورگ فورپومرن

مرکز: شورین

ایالت بادن-وورتمبرگ

مرکز: اشتوتگارت

بایرن

ایالت بایرن

مرکز: مونیخ

براندنبورگ

ایالت براندنبورگ

مرکز: پوتسدام

برلین

ایالت برلین

مرکز: برلین