برخی از ویژگی های متمایز رویای پارسیان عبارت است از:

 

مدیران مجهز به تجربه و سابقه گسترده در حوزه آموزش

 

تیمی مجرب و فرهیخته متشکل از مشاورانی که دانشجویان را در پروسه درخواست پذیرش و ویزا یاری می دهند

 

تسهیل فرایند پیچیده و حساس اخذ پذیرش تحصیلی و آماده سازی مدارک با استفاده از تیم مجرب رویای پارسیان در سطح بین الملل به نحوی فوق العاده

 

ارائه خدمات به گونه ای سریع، دقیق و اعتمادپذیر به دانشجویان که سبب صرفه جویی در زمان آنان می گردد.

 

توجه فردی به دانشجویان و تلاش مستمر به منظور جلوگیری از اتحاذ رویکردی کلیشه ای برای مشاوره دانشجویان

 

بهره مندی از بانک اطلاعاتی غنی از اطلاعات تحصیلی، بروشورها، فرم های درخواست، رزومه و … .

 

همکاری نزدیک با دانشجویان و خانواده های آنان به منظور پشتیبانی در هر مرحله از درخواست تا امور مالی.

 

حفظ تماس با دانشجویان در طی تحصیل آنان

 

رویکردی سیستماتیک و شبکه ای جهان شمول از دانشگاه ها

 

پشتیبانی دانشجویان در سرتاسر فرایند ویزای دانشجویی از جمله تمدید ویزای دانشجویی

 

متخصصین مجرب تحصیل در خارج از کشور که اطمینان می دهند ورودی های مناسب به دانشجویان انتقال داده می شود

 

تمرکز واقع بینانه بر رزومه و توانمندی های دانشجویان در انتخاب موسسه و کشور هدف جهت ادامه تحصیل

 

رویکردی مبتکرانه در تلاش به منظور یاری دانشجویان در اتخاذ مدبرانه ترین تصمیم درباره اهداف تحصیلی آینده

 

انتخاب دانشگاه ها و کالج های مناسب و باکیفیت با شهریه کمتر و تامین پروسه ای عاری از استرس و شتاب برای پذیرش