رویای پارسیان: به عنوان یک نماینده آموزشی معتمد در خاور میانه، همواره به دنبال حفظ منافع دانشجویان و موسسات آموزشی همکار می باشد "

رویای پارسیان: گستره جهانی؛ حضور منطقه ای.

همچنان که حوزه آموزش عالی جنبه تجاری بیشتری پیدا می کند، میزان استفاده دانشگاه ها و موسسات آموزشی از نمایندگان آموزشی و موسسات اعزام دانشجو به منظور توسعه و مدیریت شهرت و برند خود نیز افزایش پیدا می کند. حفظ ارتباط، موضوع کلیدی جهت موفقیت در بازار بسیار رقابتی آموزش در عصر کنونی محسوب می گردد. موسسات آموزشی بایستی از دیدگاهی جامع و قابل اقدام برای حفظ ارتباط خود با دانشجویان بالقوه استفاده نمایند.رویای پارسیان همواره در جستجوی گسترش همکاری های جهانی خود می باشد. واقعیت آن است که مشاوران و بازاریابان آموزشی ما، فرصت ها و مکان های آموزشی را به دانشجویان واجد شرایط عرضه می نمایند، دقیقا به همان صورتی که شرکت های تجاری از متخصصین بازاریابی و فروش جهت دسترسی به بازارهای مشتریان و انجام فعالیت های فروش و تبلیغات بهره می گیرند؛ موسسات آموزشی همکار ما نیز سالهاست که از وجود ما به منظور توسعه گستره متقاضیان و همکاری های جهانی خود در بافت خاور میانه- به ویژه ایران- استفاده می کنند.

رویای پارسیان یک نهاد مشاوره آموزشی با خدمات کامل است که در پی پشتیبانی ثبت نام و حضور دانشجویان بین المللی در کالج ها و دانشگاه های مختلف – گاه به صورت مستقیم و گاه از طریق همکارهای خود- در اقصی نقاط جهان می باشد. ما واجد شرایط ترین دانشجویان بین المللی را با موسسات آموزشی برتر که در پی حفظ جمعیت دانشجویی متنوع خود می باشند، ارتباط می دهیم. علاوه بر این، ما با گستره وسیعی از موسسات آموزشی بین المللی در حوزه های مختلف همکاری می نماییم. گستره این روابط همکاری از جذب دانشجو، برنامه های تبادلی، برنامه های آموزشی مشترک و تسهیل فرایند ثبت نام تا تحقیق بازار و راهکارهای بازاریابی سفارشی و بسیاری موارد دیگر متغیر می باشد. رویای پارسیان با بسیاری از برترین دانشگاه ها و کالج ها در سطح جهان همکاری و ارتباط داشته و می تواند به عنوان پلی میان موسسات آموزشی مختلف عمل نموده و ایجاد روابط همکاری بیشتر را ممکن سازد. بدین ترتیب، ما قادر به پشتیبانی موسسات آموزشی به منظور عرضه خدمات مختلف – از قبیل شرکت در کلاس های آمادگی، عزیمت جهت یک سال تبادلی، عرضه یک مدرک مضاعف در دو دانشگاه و غیره- به دانشجویان باشیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره جزئیات خدمات ما برای موسسات آموزشی، می توانید به بخش های بعدی مراجعه نمایید.