با استفاده از خدمات شرکت های همکار در زمینه امور بانکی و مالی، رویای پارسیان قادر به پشتیبانی کامل متقاضیان در انجام انتقالات بانکی، پرداخت از طریق کارت اعتباری، pay pal و غیره می باشد.

برای هر درخواست خاص، لطفا با ما تماس بگیرید.

مراکز ارائه دهنده خدمات دانشجویی جامع، دیگر تنها یک رویا نیستند، بلکه یک ضرورت اند.