“ما به موسسات آموزشی کمک می کنیم تا برند خود را در بافت خاور میانه – به ویژه ایران – ترویج دهند.”

تبلیغات و بازاریابی سفارشی ، خدمات بازاریابی ما به تسهیل فرایند بازاریابی و عرضه در عرصه آموزش عالی کمک شایانی نموده است. ما برای دوره های آموزشی و موسسات آموزشی بین المللی، خدمات ویژه ای در این حوزه ارائه می دهیم:

ما با طراحی فعالیت های بازاریابی متمرکز، مخاطبان و دانشجویان معینی را هدف قرار می دهیم. اتحاذ یک رویکرد فردی و متمرکز برای هر بازار متقاضیان و عرضه محصولات و خدمات مناسب به فرد مناسب از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. همچنین شناسایی مشتریان مطابق با محصولات و خدمات و تمرکز بر حفظ پشتیبانی نیز عنصری مهم محسوب می گردد که همواره توسط متخصصین بازاریابی رویای پارسیان مد نظر قرار می گیرند.

تبلیغات و بازاریابی سفارشی

ما با طراحی فعالیت های بازاریابی متمرکز، مخاطبان و دانشجویان معینی را هدف قرار می دهیم. اتحاذ یک رویکرد فردی و متمرکز برای هر بازار متقاضیان و عرضه محصولات و خدمات مناسب به فرد مناسب از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. همچنین شناسایی مشتریان مطابق با محصولات و خدمات و تمرکز بر حفظ پشتیبانی نیز عنصری مهم محسوب می گردد که همواره توسط متخصصین بازاریابی رویای پارسیان مد نظر قرار می گیرند.

ما با فعالیت های تبلیغاتی خود در رسانه های مرتبط به آموزش و نشریات تجاری، دلایل بی شماری برای کاوش فرصت بهره مندی از آموزش بین الملل را در ذهن متقاضیان بالقوه و بالفعل ایجاد نموده و سپس از طریق دفاتر متعدد خود، به پشتیبانی و ارائه خدمات می پردازیم.

مشارکت و برگزاری نمایشگاه ها، سمینارها و همایش های مرتبط به تحصیل در خارج از کشور و دانشگاه های بین المللی، امکان تعامل فردی با دانشجویان و گشودن ذهن آنان نسبت به فرصت های یادگیری در خارج از کشور را فراهم می آورد. همچنین از طریق برگزاری نمایشگاه های، سمینارها و کمپین های تبلیغاتی آموزشی، ما با مشتریان تعامل شخصی تری یافته و اعتبار و اعتمادپذیری سازمان خود را به اثبات می رسانیم.

سخنرانی و ارائه در مدارس و دانشگاه ها، سبب ایجاد ارتباط با متقاضیان آتی می گردد. ارائه فرصت های جدید تحصیلی برای ساختن یک دنیای جدید به دانش آموزان و دانشجویان، ایجاد ارتباطات مستحکم با مدارس و دانشگاه ها جهت برگزاری رویدادهای آموزشی در محل آنها، از جمله فعالیت های اصلی و مورد توجه رویای پارسیان به شمار می رود.

برگزاری کارگاه جهت اشتراک دانسته ها و اطلاعات به متقاضیان، با همکاری دانشگاه های خارجی، فرصتی مغتنم برای ملاقات رو در رو با نمایندگان دانشگاه و متقاضیان بالقوه می باشد. این کارگاه ها همچنین با تمرکز بر دوره های خاص، میزان تعامل میان اساتید و نمایندگان خارجی و دانشجویان مایل به ثبت نام در آن دوره ها را به میزان قابل توجهی ارتقا می دهد.

  • کمک به بازاریابی، برندسازی و تثبیت موقعیت موسسات آموزشی و دانشگاه ها در بافت منطقه
  • ایجاد، توسعه و اجرای استراتژی های بازاریابی به منظور استقرار برند دانشگاهی در ذهن موسسات آموزشی و همچنین دانشجویان منطقه
  • ارائه گستره وسیعی از نشریات و اقلام بصری-شنیداری
  • ارائه خدمات ارزش افزوده مفید به دانشجویان
  • نمایش لوگو و اطلاعات دانشگاه از طریق وب سایت و سایر رسانه های رویای پارسیان
  • عرضه بروشورها، کاتالوگ ها و پوسترهای دانشگاه در دفاتر و سایر فعالیت های تبلیغاتی (شبکه های اجتماعی، روزنامه ها، آگهی ها و غیره)
  • پشتیبانی دانشگاه در ترجمه بروشورهای به زبان های محلی
  • پشتیبانی دانشگاه در تهیه نسخه فارسی وب سایت