“رویای پارسیان: انتخاب نخست موسسات آموزشی به سبب اعتمادپذیرش و سابقه درخشان اجرایی و مشاوره آموزشی.”

به عنوان یک نهاد مشاوره آموزشی با خدمات کامل، رویای پارسیان همچنین دارای یک برنامه تحقیقاتی است که به منظور تامین دیدگاه هایی در خصوص مسائل کلیدی- از بهترین روش بازاریابی متمرکز بر دانشجویان تا مبتکرانه ترین استراتژی های جذب و تعامل با دانشجویان- به دانشگاه ها و موسسات و سازمان های آموزشی ارائه می گردد. دانشگاه ها بایستی با نسل جدید چشم اندازهای تحصیلات عالی آشنایی بیابند. خدمات تحقیق بازار مبتنی بر داده رویای پارسیان یک ابزار ضروری در گشودن چشم اندازهای پشتیبان تصمیم گیری های استراتژیک دانشگاه ها می باشد.

تحقیق بازاررویای پارسیان داده های خود را از گستره وسیعی از منابع مرتبط با تعامل عمیق با دانشجویان در کلیه مراحل چرخه حیات دانشجویی جمع آوری نموده و به صورت منتقدانه آن را مورد تحلیل قرار می دهد. همچنین رویای پارسیان به انجام تحقیقات و نظر سنجی های مرتبط به بازار، جمع آوری اطلاعات هوش بازاریابی برای موسسات به منطور راه اندازی شعبه یا برگزاری دوره های مشترک در بافت خاور میانه- به ویژه ایران، انجام گزارش های امکان سنجی به منظور هدف قرار دادن بخش های معینی از بازار آموزشی برای یک دوره خاص، و ارائه یافته ها و گزارش های سفارشی به دانشگاه ها و موسسات آموزشی همکار می پردازد.

 

 

رویای پارسیان در زمینه ارائه خدمات تحقیق بازار با مقاصد آموزشی پیشینه درخشانی دارد و گستره این خدمات شامل- اما نه محدود به- موارد ذیل می گردد:

  • توسعه یک طرح ارتباطی به منظور راه اندازی شعبات و دوره ها در بافت منطقه یا برگزاری دوره های مشترک. ما دارای شبکه ارتباطی خوبی با رسانه ها نیز هستیم که در نتیجه آن، قادر به برگزاری کنفرانس ها و مصاحبه های مطبوعاتی با حضور مقامات ارشد دانشگاه های خارجی در منطقه می باشیم.
  • توسعه طرح های بازاریابی به منظور جذب دانشجویان بیشتر، که از طریق برگزاری سمینارها، کارگاه ها و سایر رویدادها و گردهمایی های با حضور جمعیت انبوه میسر می گردد.
  • پشتیبانی در تاسیس و راه اندازی دفاتر منطقه ای برای دانشگاه های خارجی
  • ارائه خدمات جامع مشاوره مدیریتی که می تواند شامل استخدام نیروی انسانی، اجازه محل، امور روزمره دفتری، سفر، فعالیت های بازاریابی و تبلیغاتی و غیره گردد.
  • ارائه خدمات و راهکارهای مشاوره جامع برای موسسات آموزشی خارجی که می تواند به صورت کامل و یا بخشی به کار برده شود
  • جستجو برای پارتنرهای محلی و منطقه ای، ایجاد زیرساخت های پردیس دانشگاهی، کمک در امور اداری و اجرایی
  • انجام مطالعات امکان سنجی در خصوص شرایط، میزان بازگشت سرمایه، پیش بینی های آتی و غیره هم در برنامه ریزی های کوتاه مدت و هم بلند مدت