درباره دانشگاه

دانشگاه لیموژ فرانسه

(Limoges University)

نوع دانشگاه: دولتی

سال تاسیس: 1968

شهر: لیموژ

رنکینگ QS: رتبه 200-151

 

درباره دانشگاه

دانشگاه لیموژ درمیان جوانان فرانسوی جای دارد. بدون شک این مسئله بیانگر پویایی وگرایش این دانشگاه به نواوری می باشد.باوجود بخشهای چند رشته ای(حقوق وعلوم انسانی،ادبیات و علوم انسانی،علوم و فناوری، پزشکی، داروسازی،ENSI,IPAG,IUFM,IAE,IUT)، این دانشگاه می تواند تبدیل به قطب اموزش عالی با تشکیلاتی در سطح بالا شود.دانشگاه لیموژ یک مرکزمهم تحقیقاتی نیز می باشد چراکه پذیرای بیش از 700 محقق است به ویژه در زمینه تخصصهایی که از لحاظ بین المللی شناخته شده هستند.پایتخت منطقه ای و اروپای،با وجود بافت اقتصادی و محیطی فرهنگی و کادری دانشگاهی،دانشگاه لیموژ شهری است ه در ان تحصیلات خوبی ارائه می شود.

دانشگاه لیموژ

ازمدرک تخصصی تا فعالیت های پژوهشی علمی با هدف های کیفی اموزشی، تساوی حقوق دانشجویان و گنجاندن متخصص های موفق همه انتخاب ها وجود دارد وهر فرصتی به هرکسی داده می شود.

این دانشگاه در سال 1968 تاسیس شده و دارای سیمایی اختصاصی و فضایی اصیل است. دانشگاهی در نزدیکی با بعدی انسانی هویت خود را با بردباری در مرکز منطقه اش ساخته است. ویژگی برجسته این دانشگاه چند رشته ای بودن،ابتکار عمل و کیفیت محیط ان است. این دانشگاه که درمرکز شهرهایی مانند بریو، اگلتن، تول، میمک، اهون، لسوترن، گره و نویک دوسل، قرارگرفته، یکی از عاملان اصلی پیشرفت، سرزندگی و درخشش اقتصادی و فرهنگی در لیموژ و در منطقه اش می باشد.

لیست رشته ها

لیست رشته های مقطع کارشناسی :

علوم-فناوری-بهداشت وسلامت، زبان و ادبیات، علوم انسانی، علوم افتصادی و اجتماعی، حقوق

لیست رشته های مقطع کارشناسی ارشد:

علوم-فناوری-بهداشت وسلامت، زبان و ادبیات، علوم انسانی، حقوق- اقتصاد –مدیریت

دانشکده های دانشگاه لیموژ فرانسه
  •   دانشکده هنر و علوم انسانی
  •   موسسه مدیریت کسب و کار
  •   دانشکده مهندسیدانشکده حقوق و اقتصاد
  •   دانشکده پزشکی
  •   دانشکده داروسازی
  •   موسسه مطالعات اداری آماده سازی
  •   دانشکده علوم و فناوری
  •   علوم ، فن آوری و بهداشت دانشکده تحصیلات تکمیلی
  •   مدرسه آموزش معلم
  •   موسسه فن آوری