ردیفنام کشورنام سفارتخانهنشانیکدکشورتلفنفکسوبسایت
۱اتريشسفارت جمهوری اسلامی ایران – وينJAURESGASSE ۹ WIEN ۱۰۳۰ AUSTRIA۰۰۴۳۱۷۱۲۲۶۵۷۷۱۳۵۷۳۳vienna.mfa.ir
۲اتريشدفتر دائم نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد – وينATELIER GASSE ۴-۲۲۲۰ WIEN-AUSTRIA۱-۰۰۴۳۲۶۹۹۶۶۰۲۶۹۹۷۹۱viennaUN.mfa.ir
۳اتيوپيسفارت جمهوری اسلامی ایران – آديس آباباBISRATE GABRAEL ROAD NEAR TO AFRICAN UNION CHAR PERSON RESIDENCE۲۵۱۱۱۳۷۲۷۶۰۰ ۷۲۷۵۵۸addisababa.mfa.ir
۴اردنسفارت جمهوری اسلامی ایران – امانالمملكه الاردنيه الهاشميه- جبل عمان – بين الدوار الثالث و الرابع- خلف قصر زهران – شارع فوزي الملقي – شارع سمير الرفاعي رقم ۷۹۶۲۶۴۶۴۱۰۸۶۴۶۴۱۳۸۳amman.mfa.ir
۵ارمنستانسفارت جمهوری اسلامی ایران – ايروانNO. ۱. BUDAGHYAN – KOMITAS AVE.۰۰۱۴ YERVAN. ARMENIA۰۰۳۷۴۱۰۲۸۰۴۵۷۲۳۰۰۵۲yerevan.mfa.ir
۶اروگوئهسفارت جمهوری اسلامی ایران – تاشكند“تاشكند منطقه ميرزا الغ بيك – خيابان پاركنت شماره ۲۰ NO:۲۰ -PARKENT ST.TASHKENT ۱۰۰۰۰۷ – UZBEKISTAN۰۰۹۹۸۷۱ ۲۶۸۶۴۵۷ ۱۵۰۶۰۶۶montevideo.mfa.ir
۷ازبكستانسفارت جمهوری اسلامی ایران – تاشكند“تاشكند منطقه ميرزا الغ بيك – خيابان پاركنت شماره ۲۰ NO:۲۰ -PARKENT ST.TASHKENT ۱۰۰۰۰۷ – UZBEKISTAN۰۰۹۹۸۷۱ ۲۶۸۶۴۵۷۱۵۰۶۰۶۶tashkent.mfa.ir
۸اسپانياسفارت جمهوری اسلامی ایران – مادريدC/JEREZ/NO.۵/۲۸۰۱۶/MADRID – ESPANA۰۰۳۴۱۹۱۳۴۵۰۱۱۲-۱۱۳-۱۱۶۹۱۳۴۵۱۱۹۰madrid.mfa.ir
۹استرالياسفارت جمهوری اسلامی ایران – كانبرا۲۵ CULGOA .CIRCUIT, O,MALLEY. ACT ۲۶۰۶ .AUSTRALIA-CANBERR۰۰۶۱۲۶۲۹۰۷۰۰۰۶۲۹۰۲۸۲۵canberra.mfa.ir
۱۰اسلوونياسفارت جمهوری اسلامی ایران – ليوبلياناTOLSTOJEVA ULICA ۸ ۱۰۰۰ LIUBLIANA۰۰۳۸۶۱۵۸۹۷۱۰۰۵۸۹۷۱۰۶ljubljana.mfa.ir
۱۱افغانستانسركنسولگري جمهوری اسلامی ایران – جلال آباد۰۰۹۳-۶۰۲۰۰۰۳۰۳-۵۲۰۰۰۳۰۱jalalabad.mfa.ir
۱۲افغانستانسركنسولگري جمهوری اسلامی ایران – قندهارقندهار- جاده (سرک)- اصلي قندهار به هرات -ميدان چوک دند- ناحيه شش۳۰- ۰۰۹۳۲۰۰۱۹۵۲۰۹۹۳۱۱۳۱۶kandahar.mfa.ir
۱۳افغانستانسفارت جمهوری اسلامی ایران – كابلافغانستان – کابل – چهارراه شيرپور ناحيه ۱۰۰۰۹۳۲۰۲۱۰۱۳۹۱-۹۷۲۰۲۱۰۱۳۹۱-۹۷kabul.mfa.ir
۱۴افغانستانسركنسولگري جمهوری اسلامی ایران – مزارشريف۰۹۹۳۲۱۳۳۸۰۹۹۳۲۱۳۳۷mazarisharif.mfa.ir
۱۵افغانستانسرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران – هراتافغانستان-هرات- خيابان ولايت- چهارراه آمريت۰۰۹۳-۴۰۲۲۵۸۲۱۲۲۷۹۹۰herat.mfa.ir
۱۶اكوادورسفارت جمهوری اسلامی ایران – كيتوc/jose queri-e۱۴-۴۳y av.los granados-quito-ecuador۰۰۵۹۳۲۳۳۴۳۴۵۰۳۳۴۳۴۵۰quito.mfa.ir
۱۷الجزايرسفارت جمهوری اسلامی ایران – الجزيره۰۵ Rue doudou mokhtar extension (۲) ben-aknoun- Alger۰۰۲۱۳ ۲۱۹۱۴۴۹۲۹۱۴۴۹۱alger.mfa.ir
۱۸امارات متحده عربيسفارت جمهوری اسلامی ایران – ابوظبيKARAMA ST. DIPLOMATIC AREA ABUDHABI U.A.E۰۰۹۷۱ ۲۴۴۴۷۶۱۸۴۴۴۸۷۱۴abudahbi.mfa.ir
۱۹امارات متحده عربيسركنسولگري جمهوری اسلامی ایران – دبيno.۲۵۶-al wasal street-jumairah area -dubai-UAE۰۰۹۷۱۴۳۴۴۴۷۱۷۳۴۴۹۴۹۹dubai.mfa.ir
۲۰اندونزيسفارت جمهوری اسلامی ایران – جاكارتا۱۱۰ JL.HOS- COKROAMINOTO-MENTENG JAKARTA PUSAT ۱۰۳۱۰ INDONESIA۰۰۶۲ ۲۱۳۱۹۳۱۳۹۱۳۱۰۷۸۶۰jakarta.mfa.ir
۲۱انگلستانسفارت جمهوری اسلامی ایران – لندن۱۶ Princes Gate, London, SW۷ ۱PT۴۴۷۳۶۱۰۸۲۴ ۰۲۰۷۹۳۸۱۶۱۵ ۰۲۰london.mfa.ir
۲۲اوكراينسفارت جمهوری اسلامی ایران – كي يفkrugLouniversytetskaya.str/۱۲/kiev/ukraine۰۰۳۸۰۴۴۲۵۳۸۵۴۳۲۵۴۰۲۵۳kiev.mfa.ir
۲۳اوگانداسفارت جمهوری اسلامی ایران – كامپالاPOLT NO. ۹, BANDALI RISE, BUGOLOBI KAMPALA – UGANDA۰۰۲۵۶ ۴۱۵۰۵۸۸۶۵۰۵۸۸۵kampala.mfa.ir
۲۴ايتالياسفارت جمهوری اسلامی ایران – رمVIA NOMENTANA ۳۶۱- ۰۰۱۶۲ ROME – ITALY۰۰۳۹ ۰۶۸۶۳۲۸۴۸۵۸۶۳۲۸۴۹۲rome.mfa.ir
۲۵ايتالياسرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران – ميلانVIA MONTE ROSA N.۸۸ ۲۰۱۴۹ MILANO MI ITALY۰۰۳۹۸۸۰۰ ۸۹۶۵ ۰۲۸۸۴۷ ۸۹۶۵ ۰۲milan.mfa.ir
۲۶ايرلندسفارت جمهوری اسلامی ایران – دوبلين۷۲, MOUNT MERRION AVE. BLACKROCK, CO. DUBLIN IRELAND۰۰۳۵۳۱۲۸۸۵۸۸۱۲۸۳۴۲۴۶dublin.mfa.ir
۲۷آذربايجانسفارت جمهوری اسلامی ایران – باكو“۱. B.SARDAROV KUC . EV۴ – BAKU ۲. SHARIFZAD KUC ,۱۷ -BAKU”۰۰۹۹۴۱۲۴۹۲۱۹۶۴۷۹۸۰۷۳۳baku.mfa.ir
۲۸آذربايجانسركنسولگري جمهوري اسلامي ايران – نخجوانNO : ۱۳ ATATORK ST. NAKHJAVAN – AZARBAIJAN۰۰۹۹۴-۳۶۵۴۵۰۳۴۳۵۴۵۶۷۰۵nakhchivan.mfa.ir
۲۹آرژانتينسفارت جمهوری اسلامی ایران – بوئنوس آيرسAV.FIGUEROA ALCORTA ۳۲۲۹ (۱۴۲۵) BUENOS AIRES-ARGENTINA۰۰۵۴۱۱-۴۸۷۰۲۱۴۷۰۱۱-۴۸۰۵۴۴۰۹buenosaires.mfa.ir
۳۰آفريقاي جنوبيسفارت جمهوری اسلامی ایران – پرتورياIPARIOLI OFFICE PARK, ۱۱۶۶ PARK ST , NO.۱۱۶۶ HATFIELD. PRETORIA۰۰۲۷۰۱۲۳۴۲۵۸۸۰۱۰۱۲۳۴۲۱۸۷۸pretoria.mfa.ir
۳۱آلبانيسفارت جمهوری اسلامی ایران -تيراناNO: ۲۰. Rr.mustafa Matohiti – TIRANA-ALBANIA۰۰۳۵۵۴۲۲۵۵۰۳۸۲۲۳۰۴۰۹tirana.mfa.ir
۳۲آلمانسفارت جمهوری اسلامی ایران – برلينBOTSCHAFT DER ISLAMISCHEN REPUBLIK IRAN PODBIELSKIALLEE ۶۷ , ۱۴۱۹۵ BERLIN۰۰۴۹۳۰۸۴۳۵۳۲۰۵۸۴۳۵۳۵۳۵berlin.mfa.ir
۳۳آمريكانمايندگي دائم ج . ا . ا . نزد سازمان ملل متحد – نيويورك۶۲۲ THIRD AVENUE, ۳۴TH FLOOR NEW YORK N.Y. ۱۰۰۱۷ U.S.A۰۰۱۲۱۲۶۸۷۲۰۲۰۸۶۷۷۰۸۶newyork.mfa.ir
۳۴آمريكادفتر حفاظت منافع جمهوري اسلامي ايران – واشنگتن” ۲۲۰۹ WISCONSIN AVE. NW. WASHINGTON , .C. ۲۰۰۰۷ UNITED STATES OF AMERICA”۰۰۱۲۰۲۳۳۷۴۲۷۷۹۶۵۱۰۷۳washington.mfa.ir
۳۵آلمانسركنسولگري جمهوري اسلامي ايران – فرانكفورت“Raimund Str ۹۰ ۶۰۳۲۰ FRANKFURT GERMANY”۰۰۴۹۶۹۵۶۰۰۰۷۱۰۵۶۰۰۰۷۲۸frankfurt.mfa.ir
۳۶آلمانسرکنسولگري جمهوري اسلامي ايران ـ مونيخMAUERKIRCHR.STR ۵۹-۸۱۶۷۹ , MUNICH-GERMANY۰۰۴۹۸۹۴۵۲۳۹۶۹۰۴۵۲۳۹۶۹۵۶munich.mfa.ir
۳۷آلمانسركنسولگري جمهوري اسلامي ايران – هامبورگBEBELALLEE ۱۸ ۲۲۲۹۹ HAMBURG GERMANY۰۰۴۹۴۰۵۱۴۴۰۶۴۲۵۱۴۴۰۶۲۵hamburg.mfa.ir
۳۸بحرينسفارت جمهوری اسلامی ایران – منامهENT.۱۰۳۴ – VILLA NO.۱&۲ ROAD ۳۲۲۱ AREA ۳۳۲ MAHOOZ MANAMA – KINGDOM OF BAHRAIN۰۰۹۷۳۱۷۷۲۲۴۰۰۱۷۷۲۲۱۰۱bahrain.mfa.ir
۳۹برزيلسفارت جمهوری اسلامی ایران – برازيلياSES AVE. DAS NACOES. QD ۸۰۹ LOTE ۳۱ CEP ۷۰۴۲۱-۹۰۰ BRASILIA-DF-BRAZIL۰۰۵۵۶۱۳۲۴۲۵۷۳۳۳۲۴۴۹۶۴۰brasilia.mfa.ir
۴۰بندر سري بگاوانسفارت جمهوری اسلامی ایران – سري بگاوانNO.۱۵, JALAN ELIA FATIMAH , KG KIARONG BANDAR SERI BEGAVAN,BRUNEI DARUSSALAM, BE ۱۳۱۸۰۰۶۷۳۷۴-۲۴۲۴۸۷۳۲۴۲۴۸۷۵brunei.mfa.ir
۴۱بلژيكسفارت جمهوری اسلامی ایران – بروكسلAV.F.ROOSEVELT,I۵ ۱۰۵۰ BRUXELLES-BELGIUM۰۰۳۲۲۶۲۷۰۳۵۰-۵۲۷۶۲۳۹۱۵brussels.mfa.ir
۴۲بلغارستانسفارت جمهوری اسلامی ایران – صوفيا۵۵ SIMEONOVSYO SHOSSE,BLVD. SOFIA ۱۷۰۰, BULGARIA۰۰۳۵۹۲۹۸۷۸۵۴۶۹۸۱۴۱۷۲sofia.mfa.ir
۴۳بنگلادشسفارت جمهوری اسلامی ایران – داکاHOUSE NO.۱۳/A,ROAD NO:۷۵,GULSHAN-۲,DHAKA.۱۲۱۲.BANGLADESH۰۰۸۸۰۲۸۸۲۵۸۶۹۸۸۲۸۷۸۰dhaka.mfa.ir
۴۴بورکینا فاسوسفارت جمهوری اسلامی ایران – واگادوگو
۴۵بوسنی هرزگوینسفارت جمهوری اسلامی ایران – سارایووOBALA MAKA DIZDARA BR.۶ SARAJEVO ۷۱۰۰۰ BOSNIA AND HERZEGOVIN۰۰۳۸۷۳۳۶۵۰۲۱۰۶۶۳۹۱۰sarajevo.mfa.ir
۴۶کلمبیاسفارت جمهوری اسلامی ایران – بوگوتاCAALE ۹۶ NO.۱۱A-۲۰ BOGOTA-COLOMBIA۰۰۵۷۱۲۵۶۲۸۶۲۲۵۶۲۸۴۲bogota.mfa.ir
۴۷بولیویسفارت جمهوری اسلامی ایران- لاپازCALACOTO , CALLE LOS MANZANOS NO.۷ ENTERE CALLE۹.Y ۱۰ LAPAZ – BOLIVIA۰۰۵۹۱۲۲۷۷۵۷۴۹۲۷۷۵۷۴۷lapaz.mfa.ir
۴۸پاکستانسفارت جمهوری اسلامی ایران – اسلام آبادPLATS.NO.۲۲۲-۲۳۸ STREET NO.۲ G ۵/۱ DIPLOMATIC ENCLAVE ISLAMABAD۰۰۹۲۵۱۸۳۱۸۹۰۱-۴۸۳۱۸۹۰۶-۷islamabad.mfa.ir
۴۹پاکستانسرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران-پیشاورC,PARK AVE.UNIVERSITY TOWN PESHAWAR/۱۸-۱۱۱۰۰۹۲۵۸۴۵۴۰۳-۴-۹۱۵۸۴۰۳۰۵-۹۱peshawar.mfa.ir
۵۰پاکستانسر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران- کراچیKHAYABAN-E-IRAN-CLIFTON KARACHI-۸۱۰۰۹۲۲۱۳۵۸۷۴۳۷۰۵۸۷۴۶۳۳karachi.mfa.ir
۵۱پاکستانسر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران- کویتهCONSULATE GENERAQL OF THE ISLAMIC REPABLIC OF IRAN ۲/۳۳ HALI ROAD QUETTA,PAKISTAN۰۰۹۲۸۱۲۸۴۳۵۲۷۲۸۴۴۵۶۱quetta.mfa.ir
۵۲پاکستانسر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران – لاهورA,,SHADMAN II,LAHORE PAKISTAN/۵۵۰۰۹۲۴۲۷۵۹۱۱۰۹۷۵۷۵۶۵۰lahore.mfa.ir
۵۳پرتغالسفارت جمهوری اسلامی ایران – ليسبونRUA ALTO DO DOQUE, ۴۹ , ۱۴۰۰-۰۰۹ LISBOA PORTUGAL۰۰۳۵۱۲۱۳۰۱۰۷۸۱۳۰۱۰۷۷۷lisbon.mfa.ir
۵۴تاجيكستانسفارت جمهوری اسلامی ایران – دوشنبه۱۸ bakhtar ST. DOSHANBEH – TAJIKESTAN۰۰۹۹۲۳۷۲۲۱۰۰۷۲۲۱۵۷۴۷dushanbe.mfa.ir
۵۵تانزانياسفارت جمهوری اسلامی ایران – دارالسلامPLOT NO.۱۸۱۹ KARU NE ROAD HAILE SELASSIE ROAD. OYSTERBAY DER.ES – SALAAM -TANZANIA۰۰۲۵۵۲۲۲۶۶۶۸۶۶۲۶۶۶۸۴۲daressalam.mfa.ir
۵۶تايلندسفارت جمهوری اسلامی ایران – بانكوك۲۱۵,sukhumvit road,soi ۴۹/۱۱,kiongton nua,wattana,bangkok ۱۰۱۱۰-thailand۰۰۶۶۳۹۰۰۸۷۱-۳۳۹۰۰۸۶۷bangkok.mfa.ir
۵۷تركمنستانسفارت جمهوری اسلامی ایران – عشق آبادNO: ۳ – TEHRAN ST- ASHGHABAD-TURKMENSTAN۰۰۹۹۳۱۲۳۴۱۴۵۲۳۴۲۲۹۸ashgabat.mfa.ir
۵۸تركمنستانسركنسولگري جمهوري اسلامي ايران – مروNO:۴۰ – ATAKOPAK MERGEN ST- MARY -TURKMENISTAN۰۰۹۹۳۵۲۲۶۰۲۳۱-۲۶۰۲۳۳marv.mfa.ir
۵۹تركيهسركنسولگري جمهوري اسلامي ايران – ارزرومIRAN ISLAM CUMHURIYETI BASKONSOLOSLUGU YENISEHIR GIRISI ATATURK BULVARI UCLER APT.NO.۲۸ TURKIYE – ERZURUM۰۰۹۰۴۴۲۳۱۵۶۵۹۸۳۱۶۱۱۸۲erzurum.mfa.ir
۶۰تركيهسركنسولگري جمهوري اسلامي ايران – استانبولANKARA CAD.na:۱.۳۴۴۱۰ CAGALOGLOU ISTANBUL TURKEY۰۰۹۰۲۱۲۵۱۳۸۲۳۰۵۱۴۳۹۵۲istanbul.mfa.ir
۶۱تركيهسفارت جمهوری اسلامی ایران – آنكاراTAHRAN Cad . NO : ۱۰ KAVAKLIDERE- ANKARA – TURKEY۰۰۹۰۳۱۲۴۶۸۲۸۲۱۴۶۸۲۸۲۳ankara.mfa.ir
۶۲تركيهسركنسولگري جمهوري اسلامي ايران – طرابوزانTAKSIM CAD,KIZIL TOPRAK SOKAK ۶۱۱۰۰-TRABZON – TURKEY۰۰۹۰۰۴۶۲۳۲۶۷۶۵۱۳۲۲۳۷۶۰trabzon.mfa.ir
۶۳تونسسفارت جمهوری اسلامی ایران – تونس۱۰,RUE DOCTEUR BURNET BELVEDERE ۱۰۰۲ tunis-tunisie۰۰۲۱۶۷۱۷۹۱۰۱۸۷۱۷۹۳۱۷۷tunis.mfa.ir
۶۴جمهوري صربستانسفارت جمهوری اسلامی ایران – بلگرادLJUTICE BOGDANA ۴۰,۱۱۰۴۰ BELGRADE ۳۳, PAK:۱۱۶۵۱۱ REPUBLIC OF SERBIA۰۰۳۸۱۱۱۳۶۷۴۳۶۰۳۶۷۴۳۶۳belgrade.mfa.ir
۶۵چكسفارت جمهوری اسلامی ایران – پراگNA ZATORCE ۱۸,۱۶۰۰۰ PRAGUE ۶۰۰۴۲۰۲۲۰۵۷۰۴۵۴۲۳۳۳۸۰۲۵۵prague.mfa.ir
۶۶چينسفارت جمهوری اسلامی ایران – پكنno.۱۳ dong liu JIE / san li tun ,beijing,china۰۰۸۶۱۰۶۵۳۲۴۸۷۰,۲۶۵۳۲۳۸۶۴beijing.mfa.ir
۶۷چينسركنسولگري جمهوري اسلامي ايران – شانگهاي۱۷ FUXING XI LUi ,۲۰۰۰۳۱ SHANGHAI – CHINA۰۰۸۶۲۱۶۴۳۳۲۹۹۷۶۴۳۳۶۸۲۶shanghai.mfa.ir
۶۸چينسرکنسولگري جمهوري اسلامي ايران-گوانجو۰۰۸۶۲۰۸۳۲۷۸۴۹۵۸۳۲۷۸۴۹۱guangzhou.mfa.ir
۶۹چينسركنسولگري جمهوري اسلامي ايران – هنگ كنگUNIT ۱۰۱۰,۱۰/f harbour center, ۲۸ harbour roud wan chai . Hongkong consulate general of iran۰۰۸۵۲ ۲۸۴۵۸۰۰۳۲۸۴۵۸۰۰۱hongkong.mfa.ir
۷۰دانماركسفارت جمهوری اسلامی ایران – كپنهاگ“SVANE MOELLEVEJ ۴۸ ۲۱۰۰۰ COPENHAGEN OE”۰۰۴۵۳۹۱۶۰۰۰۳۳۹۱۶۰۰۰۱copenhagen.mfa.ir
۷۱روسيهسركنسولگري جمهوری اسلامی ایران – آستاراخانNO ۳,ADMIRALTEYSKAYA ST.۰۰۷۸۵۱۲۳۹۵۶۰۲۳۹۵۶۰۴astrakhan.mfa.ir
۷۲روسيهسفارت جمهوری اسلامی ایران – پراگRUSSIAN FEDRATION, KAZAN,۴۲۰۱۰۷,SPARTAKOVSKAYA ST.,NO ۶, ۳TH FLOOR,SUVAR PLAZA۰۰۷۸۴۳۵۲۶۵۸۴۹۵۲۶۵۸۵۶kazan.mfa.ir
۷۳روسيهسفارت جمهوری اسلامی ایران – پراگPOKROVSKY BLVD, NO.۷ ,MOSCOW , RUSSIA۰۰۷۴۹۵۹۱۷۰۰۳۹۹۱۷۳۰۹۲moscow.mfa.ir
۷۴رومانيسفارت جمهوری اسلامی ایران – بوكارست۳۹ LASCAR CATARGIU BIVD. SECTOR ۱ ۰۱۰۶۶۳ BUCHAREST-ROMANIA۰۰۴۰۲۱۳۱۲۰۴۹۳-۵۳۱۲۰۴۹۶bucharest.mfa.ir
۷۵زيمبابوهسفارت جمهوری اسلامی ایران -حرارهNO: ۸, ALLAN WILSON, AVE, BELGRAVIA HARARE – ZIMBABWE۰۰۲۶۳۴۲۵۰۲۸۶۷۰۰۷۰۳harare.mfa.ir
۷۶ژاپنسفارت جمهوری اسلامی ایران – توكيو۳-۱۳-۹ MINAMI AZABU , MINATO-KU , TOKYO JAPAN۰۰۸۱۰۳-۳۴۴۶-۸۰۱۱۰۳-۳۴۴۶-۹۰۰۲tokyo.mfa.ir
۷۷ساحل عاجسفارت جمهوری اسلامی ایران – ابيجانAMBASSDE DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE D IRAN A ABIDJAN- COCODY, BOULEVARD DE FRANCE RUE BELIER A۴۹۰۰۲۲۵۲۲۴۸۰۱۹۰-۴۲۲۴۸۰۱۹۵abidjan.mfa.ir
۷۸سريلانكاسفارت جمهوری اسلامی ایران – كلمبوno.۰۵,independence avenue, colombo ۰۷۰۰۹۴-۱۱۲۶۸۱۰۱۸-۹۲۶۸۱۰۱۷colombo.mfa.ir
۷۹سنگاپورسفارت جمهوری اسلامی ایران – سنگاپورImam Khomeini Square – Imam Khomeini Street – Ministry of Foreign Affairs – Building No. ۹۰۰۹۸۲۱-۶۱۱۵۵۳۴۴singapore.mfa.ir
۸۰سنگالسفارت جمهوری اسلامی ایران -داكـــارAVENUE DES AMBASADEURS,FANN-RESIDENCE۰۰۲۲۱۳۳۸۲۵۲۵۲۸۳۳۸۲۴۲۳۱۴dakar.mfa.ir
۸۱سودانسفارت جمهوری اسلامی ایران – خارطومHOUSE NO.۴ SQUARE ۱۵ MOGHREN NEAR TO SUDANESE AGRICULTURE BANK KHARTOUM SUDAN۰۰۲۴۹۸۳۷۸۱۴۹۰۸۳۷۷۸۶۶۸khartoum.mfa.ir
۸۲سوريهسفارت جمهوری اسلامی ایران – دمشقA TOSTRAD,AL-MAZZEH,NEAR RAZI HOSPITAL DAMASCUS- SYRIA۰۰۹۶۳۱۱۶۱۱۷۶۷۵۶۱۱۰۹۹۴damascus.mfa.ir
۸۳سوماليسفارت جمهوری اسلامی ایران – مگادیشو
۸۴سوييسسفارت جمهوری اسلامی ایران – برن“THUNSTRASSE ۶۸ – ۳۰۰۶ BERNE P.O.BOX ۲۲۹”۰۰۴۱۳۱ ۳۵۱۰۸۰۲۳۵۱۵۶۵۲bern.mfa.ir
۸۵سوييسنمايندگي دايم ج.ا.ا نزد سازمان ملل متحد – ژنو۲۸, CHEMIN DU PETIT SACONNEX ۱۲۰۹ GENEVE SUISSE۰۰۴۱۲۲۳۳۲۲۱۰۰۷۳۳۰۲۰۳geneva.mfa.ir
۸۶سوئدسفارت جمهوری اسلامی ایران – استكهلمVASTRA YTTRINGE GARD ELFVIKS VAGEN, ۱۸۱۰۶ LIDINGO STOCKHOLM SWEDEN۰۰۴۶۸۶۳۶۳۶۶۰۶۳۶۳۶۱۳stockholm.mfa.ir
۸۷سيرالئونسفارت جمهوری اسلامی ایران – فري تاون“Embassy of the I.R.IRAN ۱ Coale farm rd, Murry Town rd, Freetown, Sierra Leone.”۰۰۲۳۲۲۲۰۰۲۳۲۲۲۲۳۰۵۰۳۰۰۱۵۱۲۵۳۲۹۰۰۹freetown.mfa.ir
۸۸شيليسفارت جمهوری اسلامی ایران -سانتياگو” Embajada de la Republica de Iran Estoril ۷۵۵, las condes, SANTIAGO , CHILE”۰۰۵۶-۲۷۲۳۳۶۲۳۰۰۵۶۲۷۲۳۳۶۳۲santiago.mfa.ir
۸۹عراقسركنسولگري جمهوري اسلامي ايران – اربيل“عراق – اربيل – جاده ۳۰ متري – محله مناره ۲۰۴ – کوچه ۳۰- پلاک ۳ ERBIL:ROAD ۳۰M/DISTRICT MNARA ۲۰۴/ALLEY ۳۰ / NO ۳”۰۰۹۶۴۰۶۶۲۲۲۲۴۴۴erbil.mfa.ir
۹۰عراقسركنسولگري جمهوري اسلامي ايران – بصرهعراق- بصره، براضعيه، خيابان السراجي، جاده ابوالخصيب، پلاك ۴۱۲/۲/۹۳/م۰۰۹۶۴۶۱۱۵۷۸۰۱۶۶۷۵۲۲۳۴basra.mfa.ir
۹۱عراقسفارت جمهوری اسلامی ایران – بغدادمنطقه صالحيه – كراده مريم – محله ۲۲۲ – كوچه ۱۹ – پلاك ۳۵۰۰۹۶-۴۱۵۳۷۶۳۴۰baghdad.mfa.ir
۹۲عراقسركنسولگري جمهوري اسلامي ايران – سلیمانیهعراق سلیمانیه گرده بختیاری (تپه بختیاری) محله ۱۲۶ فرعی ۴۱ رقم ۸۰۵۳۳-۰۰۹۶۴۵۳۳۱۹۴۸۴۸sulaymaniyeh.mfa.ir
۹۳عراقسركنسولگري جمهوري اسلامي ايران – كربلاMARKAZEEH ST.KARBALA .R.OF IRAQ۰۰۹۶۴۰۳۲۳۲۲۹۰۵karbala.mfa.ir
۹۴عراقسركنسولگري جمهوري اسلامي ايران – نجفعراق – نجف اشرف – منطقه حي السعد – خيابان ۶۰۰۰۹۶۴۷۸۱۴۱۳۲۸۲۱najaf.mfa.ir
۹۵عربستان سعوديدفتر نمايندگي جمهوری اسلامی ایران -جده۰۰۹۶۶۲۶۶۷۶۱۳۲۶۶۷۳۵۴۲oic.mfa.ir
۹۶عربستان سعوديسركنسولگري جمهوري اسلامي ايران – جدهalhamra dist.arafat st.jeddah saudi arabia (k.s.a)۰۰۹۶۶۲۶۶۱۱۶۰۳۶۶۱۰۴۸۷jeddah.mfa.ir
۹۷عربستان سعوديسفارت جمهوری اسلامی ایران – رياضKINGDIM OF SAUDI ARABIA – RIYADH-DIPLOMATIC QUARTER SQUARE NO.۲۰۰۹۶۶۱۴۸۸۱۴۴۴۴۸۸۱۸۹۰riyadh.mfa.ir
۹۸عمانسفارت جمهوری اسلامی ایران – مسقطdiplomatic area,jamit al-dowal al-arabia str۰۰۹۶۸۲۴۶۹۶۹۴۴۲۴۶۹۶۸۸۸muscat.mfa.ir
۹۹غناسفارت جمهوری اسلامی ایران – آكراN۰ : ۳ NME LANE AIRPORT RESIDENTIAL AREA ACCRA NORTH, GHANA۰۰۲۳۳۳۰۲۰۳۰۲۷۷۴۴۷۴۰۳۰۲۷۷۷۰۴۳accra.mfa.ir
۱۰۰فرانسهسفارت جمهوری اسلامی ایران – پاريسAmbassade de la republique Islamique d iran a Paris ۴ avenue d iena ۷۵۱۱۶ PARIS۰۰۳۳۱۴۰۶۹۷۹۰۰۴۰۷۰۰۱۵۷paris.mfa.ir
۱۰۱ايرلندسفارت جمهوری اسلامی ایران – دوبلين۷۲, MOUNT MERRION AVE. BLACKROCK, CO. DUBLIN IRELAND۰۰۳۵۳۱۲۸۸۵۸۸۱۲۸۳۴۲۴۶dublin.mfa.ir
۱۰۲فنلاندسفارت جمهوری اسلامی ایران – هلسينكيKULOSAARENTIE ۹ ۰۰۵۷۰ HELSINKI FINLAND۰۰۳۵۸۶۸۶۹۲۴۰۶۸۶۹۲۴۱helsinki.mfa.ir
۱۰۳فيليپينسفارت جمهوری اسلامی ایران – مانيل۲۲۲۴ PARAISO STREET DASMARINAS VILLAG MAKATI CITY , METRO MANILA ,PHILIPPINES۰۰۶۳۲۸۸۸۴۷۵۷۸۸۸۴۷۷۷manila.mfa.ir
۱۰۴قبرسسفارت جمهوری اسلامی ایران -نيكوزيا۴۲,ARMENIAS STR,ACROPOLIS ,۲۰۰۳ ,NICOSIA ,CYPRUS۰۰۳۵۷۲۲۳۱۵۸۹۶۲۲۳۱۵۴۴۶nicosia.mfa.ir
۱۰۵قرقيزستانسفارت جمهوری اسلامی ایران – بيشككRAZZAGOV ST. NO.۳۶ BISHKEK – KYRGYZSTAN۰۰۹۹۶۳۱۲۶۶۴۸۴۵۶۶۰۲۰۹bishkek.mfa.ir
۱۰۶قزاقستانسفارت جمهوری اسلامی ایران – آستانهRepublic of kazakhstan astana city akbulat ۴ daraboz str ۲۱۰۰۷۷۱۷۲۷۹۲۳۲۰۷۹۲۳۲۳astana.mfa.ir
۱۰۷قزاقستانسركنسولگري جمهوري اسلامي ايران -آكتائو۱۵ MKR . SAMAL .۲۴۰۰۷۷۲۹۲۴۲۲۴۲۶-۲۵-۹۳۴۲۲۴۹۲aktau.mfa.ir
۱۰۸قزاقستانسركنسولگري جمهوری اسلامی ایران – آلماتيNo.۵A,Radlova St,Koktobe-۱,Almaty-Kazakhstan۷۲۷ ۷+۳۹۶۶۲۳۰۵۴۲۷۵۴almaty.mfa.ir
۱۰۹قطرسفارت جمهوری اسلامی ایران – دوحه“DAFNEH. DIPLOMATIC AREA EMBASSY OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN”۰۰۹۷۴۴۴۸۳۱۵۵۰۴۴۸۳۱۶۶۵doha.mfa.ir
۱۱۰کنگوسفارت جمهوری اسلامی ایران – كينشازاNO ۷۶ BOULEVARD DE ۳۰ JUIN KINSHASA GOMBE۰۰۲۴۳۸۱۷۰۰۵۲۹۸kinshasa.mfa.ir
۱۱۱كرواسيسفارت جمهوری اسلامی ایران – زاگربPANTOUCAK ۱۲۵ C.۱۰۰۰۰ ZAGREB,REPUBLIC OF CROATIA۰۰۳۸۵۱۴۵۷۸۹۸۰۴۵۷۸۹۸۷zagreb.mfa.ir
۱۱۲كره جنوبيسفارت جمهوري اسلامي ايران – سئول۱-۹۳ dongbinggo-dong yongsan-ku. seoul ۱۴۰-۸۰۹ korea۰۰۸۲-۲۷۹۳۷۷۵۱-۳۷۹۲۷۰۵۲seoul.mfa.ir
۱۱۳كره شماليسفارت جمهوری اسلامی ایران – پيونگ يانگmunhung-dong،munsu st taedonggang district -d.p.r of korea۰۰۸۵۰۲۳۸۱۷۲۱۴۳۸۱۷۶۱۲pyongyang.mfa.ir
۱۱۴كنياسفارت جمهوری اسلامی ایران – نايروبيDENIS PRITT ROAD OFF STATE HOUS – ROAD NAIROBI – KENYA۰۰۲۵۴۲۰۲۷۱۵۳۳۸۲۷۲۸۶۶nairobi.mfa.ir
۱۱۵كوباسفارت جمهوري اسلامي ايران – هاواناnumber ۳۰۰۲ ۵th avenue at the corner of ۳۰th st.playa municipality. Havana city۰۰۵۳ -۷۲۰۴۲۹۵۰۲۰۴۲۷۷۰havana.mfa.ir
۱۱۶كومورسفارت جمهوري اسلامي ايران – مورونيambassade de la republhque islamiqued iran moroni zilimadjou cable de lyon union des comores۰۰۲۶۹۷۶۳۲۷۱۶۷۷۳۹۵۲۶comoros.mfa.ir
۱۱۷كويتسفارت جمهوري اسلامي ايران – كويتISTEGHLAL STR-EMBASSIES AREA-BLOCK ۵۰۰۹۶۵۲۵۶۰۶۹۴۲۵۲۹۸۶۸kuwait.mfa.ir
۱۱۸گابنسفارت جمهوری اسلامی ایران – لیبرویل
۱۱۹گامبیاسفارت جمهوری اسلامی ایران – بانجول
۱۲۰گرجستانسركنسولگري جمهوري اسلامي ايران – باتومي۱۶ DUMBADZE,BATUMI ۶۰۱۰ , GEORGIA۰۰۹۹۵۴۲۲۲۷۷۲۰۰۴۲۲۲۲۵۰۳۰batumi.mfa.ir
۱۲۱گرجستانسفارت جمهوری اسلامی ایران – تفليسNO. ۸۰, CHAVCHAVADZEH ST, TBILISI , GEORGIA۰۰۹۹۵۳۲۲۹۱۳۶۵۷۲۹۱۳۶۲۸tbilisi.mfa.ir
۱۲۲گينهسفارت جمهوری اسلامی ایران – كوناكريDONKA – CITE NINISTERIELLE B.P:۳۱۰ – CONAKRY – R. GUINEE۰۰۲۲۴۶۴۵۵۵۵۰۹۶۴۵۵۵۵۰۸conakry.mfa.ir
۱۲۳لبنانسفارت جمهوری اسلامی ایران – بيروتSTREET – BLD EMBASSY OF ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN۰۰۹۶۱۱۸۲۱۲۲۴۸۲۱۲۲۹beirut.mfa.ir
۱۲۴لهستانسفارت جمهوری اسلامی ایران – ورشو“UL.KROLOWEJ ALDONY ۲۲ ۰۳-۹۲۸ WARSAW POLAND”۰۰۴۸۲۲۶۱۷۱۵۸۵۲۲۶۱۷۸۴۵۲warsaw.mfa.ir
۱۲۵طرابلسسفارت جمهوری اسلامی ایران – طرابلسREPUBLIC STREET NEAR FIELD QADISIYAH SIDE RAILROAD BRIDGE۰۰۲۱۸ ۲۱۳۶۱۵۶۸۵۳۶۱۱۶۷۴tripoli.mfa.ir
۱۲۶ماداگاسکارسفارت جمهوری اسلامی ایران – آنتاناناريوAMBASSADE DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DIRAN LOT II L ۴۳ ANKADIVATO – ۱۰۱ ANTANANARIOV – MADAGASCAR۰۰۲۶۱۲۰۲۲۲۸۵۲۷۲۰۲۲۲۲۲۹۸antananarivo.mfa.ir
۱۲۷مالزيسفارت جمهوری اسلامی ایران – كوالالامپور۱, LORONG U THANT ۱ OFF JALAN U THANT ۵۵۰۰۰ KUALALAMPUR – MALAYSIA۰۰۶۰-۳۲۱۶۰۰۴۰۰۲۱۶۰۰۴۰۰kualalumpur.mfa.ir
۱۲۸ماليسفارت جمهوری اسلامی ایران -باماكوrue ۲۵۱-porte ۴۴-hippodrome-bamako۰۰۲۲۳۲۰۲۱۰۷۳۱۲۲۱۳۵۶۸bamako.mfa.ir
۱۲۹مجارستانسفارت جمهوری اسلامی ایران – بوداپست“۱۱۴۳ BUDAPEST – STEFANIA- UT ۹۷ BUDAPEST- HUNGARY”۰۰۳۶۱۴۶۰۹۲۶۰۴۶۰۹۴۳۰budapest.mfa.ir
۱۳۰مصردفتر حفاظت منافع جمهوري اسلامي ايران – قاهره” (القاهره : الدقي شارع رفاعه رقم ۱۲(المساحه) مصر”۰۰۲۰۲۳۷۴۸۷۲۳۷۳۷۴۹۶۸۲۱cairo.mfa.ir
۱۳۱مقدونيهسفارت جمهوری اسلامی ایران – اسكوپيهMILE POP JORDANOV STR.NO.۱۲, ۱۰۲۰ SKOPJE – REPUBLIC OF MACEDONIA۰۰۳۸-۹۲۳۰۵۱۷۵۹۳۰۵۱۷۵۹skopje.mfa.ir
۱۳۲مكزيكسفارت جمهوری اسلامی ایران – مكزيكو سيتيPASEO DE LA REFORMA# ۲۳۵۰ COL.LOMAS ALTAS ,DEL MIGUEL HIDALGO MEXICO D.F۰۰۵۲-۵۵۹۱۷۲۲۶۹۰۹۱۷۲۲۶۹۴mexicocity.mfa.ir
۱۳۳موريتانيسفارت جمهوری اسلامی ایران – نواکشوتنواکشوت – منطقه تفرغ زينه – ميدان مختار داداه – جنب هتل اميره۰۰۲۲۲۴۵۲۵۷۰۱۶۴۵۲۵۷۰۱۹nouakchott.mfa.ir
۱۳۴موزانبيکسفارت جمهوری اسلامی ایران – ماپوتو
۱۳۵بلاروسسفارت جمهوری اسلامی ایران – مینسک۴۱a Starovilenski trakt St. MINSK,REPUBLIC OF BELARUS ۲۲۰۰۱۲۰۰۳۷۵۱۷۳۳۵۵۳۰۰۳۳۵۵۳۰۴minsk.mfa.ir
۱۳۶ناميبياسفارت جمهوری اسلامی ایران – ویندهوک
۱۳۷نروژسفارت جمهوری اسلامی ایران – اسلوDRAMMENS VEIEN ۸۸E, ۰۲۴۴, OSLO۰۰۴۷۲۳۲۷۲۹۶۰-۳۲۲۵۵۴۹۱۹oslo.mfa.ir
۱۳۸نيجرسفارت جمهوری اسلامی ایران – نیامیno:۱۳۸ ave des lacs (pl-۴۵) plateau niamey repubic de niger۰۰۲۲۷۲۰۷۲۲۱۹۸۲۰۷۲۳۶۴۲niamey.mfa.ir
۱۳۹نيجريهسفارت جمهوری اسلامی ایران – ابوجاNO: ۱ UDI STREET- ASO DRIVE MAITMA-ABUJA -NIGERIA۰۰۲۳۴۰۷۰۳۷۷۴۰۲۲۳abuja.mfa.ir
۱۴۰نيکاراگواسفارت جمهوری اسلامی ایران – ماناگواALTOS DE SANTO DOMINGO DEL ECAMI,۱۵۰ METROS ABAJO CASA NO.۸-۱۰۰۵۰۵۲۲۷۶۱۰۱۰۲۲۷۶۱۴۹۴managua.mfa.ir
۱۴۱نيوزيلندسفارت جمهوری اسلامی ایران – ولینگتون۱۵۱-TE ANAU ROAD ROSENEATH WELLINGTON NEW ZEALAND۰۰۶۴-۴۳۸۶۲۹۷۶۳۸۶۳۰۶۵wellington.mfa.ir
۱۴۲ايتالياسفارت جمهوری اسلامی ایران – واتیکانVIA BRUXELLES ,۵۷ ROMA ۰۰۱۹۸ ROME ITALY۰۰۳۹۰۶۸۵۵۲۴۹۴۸۵۴۷۹۱۰vatican.mfa.ir
۱۴۳ونزوئلاسفارت جمهوری اسلامی ایران -ونزوئلاQUINTA OMMAT CALLE KEMAL ATATURK URB.VALLE ARRIBA – CARACAS – VENEZUELA۰۰۵۸-۲۱۲۹۹۲۱۸۵۴۹۹۲۹۹۸۹caracas.mfa.ir
۱۴۴ويتنامسفارت جمهوری اسلامی ایران – هانویNO.۵۴ TRAN PHU STREET,BA DINH , HANOI, VIETNAM+۸۴۴۳۸۲۳۲۰۶۹۳۸۲۳۲۱۲۰hanoi.mfa.ir
۱۴۵هلندسفارت جمهوری اسلامی ایران – لاههDUINWEG ۲۰ / ۲۵۸۵ JX THE HAGUE THE NETHERLANDS۰۰۳۱-۷۰۳۳۸۴۰۰۱۳۳۸۴۰۱۸thehague.mfa.ir
۱۴۶هندوستانسركنسولگري جمهوري اسلامي ايران – بمبئيSWAPNALOK, FIRST FLOOR ۴۷ LAXMIBAI JAGMOHANDAS RODA (nepeansea road)MUMBAI ۴۰۰۰۲۶ INDIA۰۰۹۱-۲۲۲۳۶۳۴۱۰۲۲۳۶۹۴۶۶۶mumbai.mfa.ir
۱۴۷هندوستانسرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران – حیدرآباد“H.NO. ۸-۲-۵۹۸/A/۱۳, BANJARA HILLS, ROAD NO.۱۰, HYDERABAD- ۵۰۰ ۰۳۴.”۰۰۹۱-۴۰۲۳۳۵۰۷۲۸۲۳۳۵۵۰۶۱hyderabad.mfa.ir
۱۴۸هندوستانسفارت جمهوری اسلامی ایران -دهلی نو۵, BARAKHAMBA ROAD NEW DELHI ۱۱۰۰۰۱ INDIA۰۰۹۱-۱۱۲۳۳۲۰۴۹۱۲۳۳۵۴۰۹۳newdelhi.mfa.ir
۱۴۹يمنسفارت جمهوری اسلامی ایران – صنعاHADDAH STREET,BEHIND AL_AZZANI MOLE, SANAA ,YEMEN.۰۰۹۶۷۱۴۱۲۶۹۰۴۱۴۱۳۹sanaa.mfa.ir
۱۵۰يونانسفارت جمهوری اسلامی ایران – آتن۱۶, STRATIGOU KALARI ST. ۱۵۴۵۲ P PSI CHICO ATHENS – GREECE۰۰۳۰ ۲۱۰۶۷۴۱۴۳۶۶۷۴۷۹۴۵iranemb.ath@mfa.gov.ir