"با تسهیل بهترین فرصت های آموزشی در موسسات آموزشی معتبر بین المللی، ما اهداف آکادمیک متقاضیان بلند پرواز خود را به حقیقت بدل ساخته ایم.”

گروه بین المللی نوین پارسیان

گروه بین المللی نوین پارسیان (NOOOA) یکی از معتبرترین و حرفه ای ترین موسسات بین المللی در حوزه خدمات تحصیلی بین المللی (با پشتیبانی شرکت تابعه خود: موسسه اعزام دانشجوی رویای پارسیان)، و همچنین ارائه دهنده خدمات آموزش های شرکتی، راهکارهای E-learning، یادگیری از راه دور و بسیاری موارد دیگر می باشد. این گروه با بهره گیری از شبکه ای گسترده از مشاوران و موسسات و سازمان های همکار در سطح جهان، در تحقق انتظارات و نیازهای مشتریان خود همواره موفق ظاهر شده است.

پیشینه مدیریت ارشد گروه نوین پارسیان در حوزه های آموزش و برنامه های تبادلی آموزشی/حرفه ای به بیش از ۱۵ سال پیش باز می گردد، که با برگزاری دوره های آموزشی، کلاس های زبان و مشاوره آموزشی آغاز گردیده و سپس با برگزاری گستره وسیعی از دوره های آموزشی داخلی و همچنین رویدادها، دوره ها و کارگاه های بین المللی با مشارکت وسیع دانشگاه ها و موسسات آموزشی خارجی، و همچنین ارائه خدمات مشاوره و اعزام دانشجو در حوزه های مختلف آموزشی ادامه یافته است.

از جمله تجربیات بین المللی خود، می توانیم به سازماندهی و برگزاری دوره ها و رویدادهای آموزشی بین المللی، مشارکت در برنامه های تبادل دانشجو و اراسموس در اروپا، یاری بسیاری از دانشگاه های اروپایی در جذب دانشجویان ایرانی از طریق برنامه های تبادلی، و کمک به دانشجویان ایرانی جهت مشارکت در برنامه های اراسموس و کسب کمک هزینه های تحصیلی اشاره نماییم.به علت اهمیت موضوع ارائه خدمات آموزشی و تحصیلی تراز اول به متقاضیان خود، تیم مدیریت نوین پارسیان بر آن شد تا با تاسیس یک موسسه تخصصی در حوزه خدمات تحصیلی بین المللی- موسسه اعزام دانشجوی رویای پارسیان- به گونه ای تخصصی و کارآمدتر به فعالیت در این زمینه بپردازد. و اکنون، گروه بین المللی نوین پارسیان و موسسه اعزام دانشجوی رویای پارسیان در زمره بهترین موسسات بین المللی در زمینه اعزام دانشجو و متخصص به خارج از کشور و مهاجرت متخصصین مجرب و ماهر قرار داشته و دارای پارتنرها و شعبات بسیاری در سطح جهان می باشند که به جلب رضایت متقاضیان و مشتریان شرکتی بی شماری در سالیان اخیر انجامیده است.