"رویای پارسیان ارائه دهنده: مدرسین مناسب، مکان مناسب در زمان مناسب"

دانشگاه ها و فرصت های آموزشی بین المللی برای دانشجویان و والدین، و به عنوان بخشی از استراتژی های توسعه جهانی خود، ما به برگزاری و میزبانی چندین رویداد آموزشی، سمینار و کارگاه در موقعیت های مختلف در طول سالیان فعالیت خود – و همچنین هلدینگ نوین پارسیان- اهتمام ورزیده ایم. شما می توانید اطلاعات بیشتر در این زمینه را با مراجعه به بخش "رویدادها" بیابید.در طی این رویدادها، که با حضور و مشارکت موسسات آموزشی و دانشگاه ها از سرتاسر جهان برگزار می گردد، دانشجویان و بازدیدکنندگان از اطلاعات به روز درباره دانشگاه ها و موسسات آموزشی مطلع می گردند. کلیه موسسات شرکت کننده از فرصتی برای پذیرش آنی دانشجویان واجد شرایط در محل برگزاری رویداد برخوردار می باشند. ما پیوسته میزبانی سمینارهای آموزشی برای دانشجویان علاقه مند به تحصیل در خارج از کشور را سازماندهی و میزبانی می نماییم، تا امکان آمادگی برای رویارویی با چالش های جدید و مهیج برای آنان فراهم گردد.مجموعه رویدادهای آموزشی ما پیوسته رو به رشد است و ما همواره از ارائه کارگاه ها و سمینارهای آموزشی برای افرادی از سرتاسر جهان استقبال می کنیم. یکی از تمرکزهای اصلی ما برگزاری رویدادهای آموزشی در دفاتر ایران و برای متقاضیان ایرانی می باشد.

همچنین ما با برگزاری رویدادهای متنوع به طیف گسترده ای از مخاطبان دست یافته ایم، موضوعات برخی از این رویدادها عبارت است از:

  • سمینار آشنایی با کار و زندگی در خارج از کشور
  • تورهای آموزشی در موسسات آموزشی مختلف در سطح جهان
  • کارگاه های آموزشی برای مصاحبه های مهاجرتی
  • تورهای آموزشی و تفریحی به منظور آشنایی با کشورهای مختلف
  • کارگاه ها و دوره های آموزشی درباره نحوه نگارش رزومه و پروپوزال
  • کارگاه های آشنایی با روش های اخذ بورسیه