"یادگیری امروز برای یک فردای بهتر "

رویای پارسیان برای آن دسته از افرادی که نیازمند ارتقای مهارت های زبان خارجه در حوزه فعالیت تخصصی خود هستند، و همچنین برای افرادی که خود دقیقا از نقاط ضعف زبانی خود آگاهی دارند، برنامه ها و خدمات ویژه ای تدارک دیده است: دوره های ویژه آموزش زبان. همچنین برای آن دسته از متخصصینی که به دنبال توسعه مهارت های خود در بافت بین الملل هستند، رویای پارسیان گستره ای از دوره های متمرکز بر زبان تخصصی ارائه می دهد؛ این دوره ها گستره واژگان در یک حوزه خاص را غنا بخشیده و سبب مهارت یافتن در موقعیت های حرفه ای- از جمله جلسات، ارائه ها، تماس های تلفنی، مصاحبه ها و غیره- می گردند.

در نهایت، ما به ارائه دوره های ویژه با تمرکز بر تدریس زبان های خارجی نیز پرداخته ایم. این برنامه های study abroad، مهارت ها و تکنیک های مورد نیاز برای تدریس به عنوان یک زبان خارجی را فراهم می سازند. بنابراین، اگر قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را دارید، صرف نظر از سطحی که در آن قرار دارید، دوره های زبان ویژه رویای پارسیان سریعترین روش برای بهبود مهارت های زبانی شما برای مقاصد خاص می باشد. رویای پارسیان دوره های زبانی مختلفی از قبیل دوره های گروهی، فردی و تجاری (برای مدیران، تکنسین ها و کارکنان) و همچنین برای گروه های دبیرستانی و دانشگاهی، برنامه های اقامت با خانواده میزان و بسیاری برنامه های دیگر تامین می نماید.

در ادامه با برخی دیگر از این دوره ها آشنا می شوید:

 • دوره های زبان تخصصی برای علوم اجتماعی
 • دوره های زبان تخصصی برای امور مالی و بانکی
 • دوره های زبان تخصصی برای منابع انسانی
 • دوره های تدریس زبان
 • دوره های سفارشی
 • جلسات خصوصی (یک به یک)
 • دوره های زبان تخصصی برای تجارت
 • دوره های زبان تخصصی برای هتلداری و گردشگری
 • دوره های زبان تخصصی برای مهندسی
 • دوره های زبان تخصصی برای پزشکی
 • دوره های زبان تخصصی برای حقوق