"با سختکوشی، تعهد و پشتیبانی ما، می توانید رویای تحصیل در خارج از کشور خود را محقق کنید"

از یک برنامه تحصیلی بین المللی همواره به عنوان یک تجربه غنابخش و چالش انگیز یاد شده است. علاوه بر یک آینده شغلی بهتر، دانشجویان همچنین از تجربه فرهنگ ها، سنت ها و ایده های جدید بهره مند می شوند که در شکل گیری شخصیت آنان، نقش بسزایی ایفا می کند. از این رو، دلیل آنکه هزاران و بلکه میلیون ها نفر جهت ادامه تحصیلات خود به اقصی نقاط جهان سفر می کنند، تنها در تحصیل خلاصه نمی شود. اما برای اخذ پذیرش بسیاری از دانشگاه ها، شرکت و پذیرفته شدن در برخی آزمون های ورودی بین المللی الزامی می باشد.بسته به مقطع و رشته تحصیلی، دانشجویان ملزم به شرکت در برخی آزمون ها جهت کسب مجوز تحصیل در خارج از کشور می باشند. طیف گسترده ای از این آزمون ها – از قبیل SAT، MCAT، LSAT، GMAT، GRE، IELTS، TOEFL و ...- وجود دارد که هر یک پاسخگوی نیازهای آموزشی دوره های خاصی می باشند.رویای پارسیان که از همان آغاز به فعالیت، فعالیت گسنرده ای در خصوص پشتیبانی شرکت در آزمون های ورودی دانشگاهی و بین المللی داشته است، همواره آماده حمایت از دانشجویان مستعد جهت غلبه بر موانع مسیر توسعه دانش می باشد. خدمات پشتیبانی شرکت در آزمون های بین المللی رویای پارسیان، تاکنون به دانشجویان بسیاری در اخذ بهترین فرصت ها برای گشودن دروازه های دانش به روی آنان و سپس ورود به دانشگاه های مد نظر آنان، کمک نموده است.