بورسیه های پزشکی چین x

تحقیقات

france budget for science

دولت فرانسه بودجه ای ۱.۷ میلیون دلاری را به دانشمندان اقلیم شناسی اعطا می کند.

دولت فرانسه پژوهانه ها و کمک هزینه های بسیار جذابی را به دانشمندان بین المللی در حوزه اقلیم شناسی و آب و هوا اعطا می کند تا به طور موقت برای انجام تحقیقات درباره پدیده گرم شدن جهانی در فرانسه به این کشور سفر کنند.

جستجوی برنامه ها