می 14, 2020
تحصیل در اتریش

تحصیل در اتریش ۲۰۲۰ (هر آنچه که باید بدانید)

  چرا تحصیل در اتریش تحصیل در اتریش شهرت و […]
آوریل 20, 2019
دولت اتریش در پی کاهش مزایای اجتماعی برای مهاجران

دولت اتریش در پی کاهش مزایای اجتماعی برای مهاجران

دولت اتریش در پی کاهش مزایای اجتماعی برای مهاجران دارای مهارتهای زبان آلمانی ضعیف که مقررات جدید چراغ سبزی به دادگاه عالی اروپا نشان خواهد داد