هزینه تحصیل در آلمان نسبت به سایر کشورهایی اروپایی در حد وسط قرار دارد. دانشجویان به طور متوسط در یک ماه به مبلغی در حدود ۸۰۰ یورو نیاز دارند.

برای تحصیل در آلمان هزینه‌های زیر را باید در نظر بگیرید:

  • عوارض وهزینه دانشجویی و تحصیلی
  • کمک هزینه‌های دانشجویی
  • هزینه‌های دانشجویی دیگر

هزینه‌های دانشجویی هر یک از ایالت‌های آلمان قانون و حکم آزاد و مستقلی درباره هزینه‌ها و عوارض دانشجویی و آموزشی دارا هستند. در موسسات عالی آموزشی، هزینه‌های پرداختی برای هر دوره و ترم آموزشی ۵۰۰ یورو می‌باشد. دانشجویان نخبه قانونا از پرداخت هزینه معاف می‌باشند. دانشجویان کار‌شناسی ارشد و نیز دانش آموختگان کشور‌های دیگر در موسسات آموزشی عالی مستقل و آزاد موظف به پرداخت هزینه- گاهی تا سقف 20 هزار یورو در سال- می‌باشند.هزینه‌های ترم تحصیلی کمک هزینه تحصیلی در آلمان: این کمک هزینه شامل تمامی دانشگاههای آلمان می‌باشد و همچنین هزینه‌هایی مانند هزینه‌های اداری، خوابگاه دانشجویی، ناهار خوری دانشجویان را در بر می‌گیرد. علاوه بر این در بسیاری از دانشگاه‌ها شامل هزینه بلیط برای استفاده از حمل و نقل عمومی هم می‌شود. این کمک هزینه با توجه به نوع دانشگاه در هر ترم بین ۲۰ بورو تا ۱۵۰ یور می‌باشد.دیگر هزینه‌های دانشجویی دانشجویان در هنگام تحصیل باید به این امر توجه داشته باشند که برخی از هزینه‌های دانشگاه شامل: خرید کتاب، گردش‌های علمی و تجهیزات کامپیو‌تر را خودشان پرداخت کنند.