الزامات زبانی

برای بسیاری دوره ها نیازی به ارائه مدرک زبان نیست. بسته به دانشگاه متفاوت است.

پذیرش کارشناسی


• مدرک پیش دانشگاهی مرتبط (با حداقل معدل ۱۴)
• مدرک زبان (در صورت وجود)

پذیرش تحصیلات تکمیلی

• مدرک کارشناسی مرتبط (با حداقل معدل ۱۴) برای دوره کارشناسی ارشد
• مدرک کارشناسی ارشد مرتبط (با حداقل معدل ۱۵) + خلاصه پروپوزال + آیلتس ۵٫۵٫ برای دوره دکترا
• مدرک زبان (در صورت وجود)

مدارک پذیرش

• مدرک دیپلم دبیرستان (با حداقل معدل ۱۴)
•مدرک کارشناسی مرتبط (با حداقل معدل ۱۴) برای دوره کارشناسی ارشد
• مدرک کارشناسی ارشد مرتبط (با حداقل معدل ۱۵) + خلاصه پروپوزال + آیلتس ۵٫۵٫ برای دوره دکترا
• مدرک زبان (در صورت وجود)
• سایر مدارک مورد نیاز به دانشگاه مد نظر بستگی دارد