لیست دانشگاه های چین مورد تایید وزارت بهداشت 2021-2020

Nanjing Medical University

Beijing Normal University

Nanjing University

Beijing university of Chinese medicine

در رشته داروسازی و طب سنتی در مقطع تحصیلات تکمیلی برای دارندگان مدرك پزشکی

Capital Medical University

Capital Medical University

Central South University

Central South University

China Pharmaceutical University

China Pharmaceutical University

Chinese University Hong Kong

Chinese University Hong Kong

Huazhong University of Science and Technology

Huazhong University of Science and Technology

Jilin University

Jilin University

Nankai University

Nankai University

Ocean University of China

Ocean University of China

Shanghai jiao Tong University

Shanghai jiao Tong University

Shanghai University

Shanghai University

Southeast University

Southeast University

Sun Yat-Sen University

Sun Yat-Sen University

Tsinghua University

Tsinghua University
University Hong Kong

University Hong Kong

Wuhan University

Wuhan University
Xiamen University

Xiamen University

Zhengzhou University

 

لیست دانشگاه های چین مورد تایید وزارت علوم 2021-2020

گروه الف

 

Hefei University of Technology

(University of Science and Technology of China (Hefei

Beijing foreign language university

زبان و ادبیات خارجی

Beijing Forestry University

معماری منظر،جنگلداری

North China Electric Power University

مهندسی برق

Capital Normal University

ریاضیات

Beijing University of Chemical Technology

صرفاً در رشته مهندسی شیمی

Central Academy of Fine Arts

هنرهای تجسمی، طراحی

Beijing University of Posts and Telecommunications

مهندسی فناوری اطلاعات،علوم کامپیوتر

Central University of Finance and Economics

اقتصاد

China University of Geosciences

صرفاً در رشته ژئوساینس، مجموعه علوم زمین شناسی

China University of Political Science and Law

حقوق

Chinese Academy of Agricultural Sciences

Peking University

Tsinghua University

Beijing Normal University

The Central Academy Of Drama

تئاتر و سینما

Hainan Univeristy

کشاورزی

Xiamen University

southern university of science and technology

Sun Yat-sen University

University of Chinese Academy of Sciences

Zhejiang University

Harbin Institute of Technology

Harbin Engineering University

مهندسی دریا، مکانیک

Northeast Agricultural University

کشاورزی و دامپروری

Wuhan University

Huazhong University of Science and Technology

Huazhong Agricultural University

زیست شناسی، دامپروری، دامپزشکی، علوم باغبانی

Northeast Forestry University

جنگلداری

Hohai University

مهندسی هیدرولیک، مهندسی محیط زیست

Jiangnan University

مهندسی صنایع، مهندسی علوم و صنایع غذایی و شیمی، کشاورزی و جنگلداری

Nanjing Agricultural University

کشاورزی

Nanjing Forestry University

مهندسی جنگل

Dalian Maritime University

مهندسی دریا

Nanjing University of Posts and Telecommunications

علوم و فناوری الکترونیک

Nanjing University

Xi’an Jiaotong University

Shandong University

Fudan University

Tongji University

Shanghai Jiao Tong University

Shanghai University of Finance and Economics

اقتصاد، مالی، آمار و مدیریت

Shanghai Ocean University

شیلات و اقیانوس ‌شناسی

Chengdu University of Technology

زمین شناسی

Shanghai Institute of Physical Education

تربیت بدنی

Sichuan Agricultural University

بذرشناسی، کشاورزی

Sichuan University

Southwest Petroleum University

مهندسی نفت و گاز

Southwestern University of Finance and Economics

 اقتصاد و مالی

Hebei University of Technology

نانوتکنولوژی

Tianjin Polytechnic University

مهندسی شیمی، برق و انرژی

China University of Mining and Technology Xuzhou

مهندسی معدن، مهندسی ایمنی

گروه ب

China University of political Science & Law

صرفاً در رشته حقوق در گرایش های مختلف

Beijing Sport University

صرفاً در رشته های علوم ورزشی و تربیت بدنی

Beijing Foreign Studies University

Beijing Foreign Studies University

Beijing Institute of Technology

China Agricultural University

Beijing University of Technology

China University of Petroleum – Beijing

Anhui University

Minzu University of China

(University of International Business and Economics (UIBE

Renmin (People’s) University of China

Southwest University

University of Science and Technology Beijing

Chongqing University

Fuzhou University

Lanzhou University

Shenzhen University

Guangdong University of Foreign Studies

South China Normal University

Guangzhou University

South China University of Technology

Harbin Institute of Technology

Guangxi University

Jinan University

Guizhou University

Harbin Engineering University

Henan University

Harbin Institute of Technology

Zhengzhou University

Heilongjiang University

China University of  Geosciences

Huazhong Agricultural University

Central South University

Huazhong Normal University

(former Central China Normal  University)

Hunan Normal University

Hunan University

Nankai University

Inner Mongolia University

Tianjin University

Hohai University

Hohai University

Jiangsu University

Jiangsu University

Nanjing Agricultural University

Nanjing Agricultural University

Nanjing University of Astronautics and Aeronautics

(NUAA) صرفاً در رشته هاي هوا و فضا

Nanjing University of Information Science and Technology

Soochow University

Northeastern University

Southeast University

Ningxia University

Southeast University

North Western Polytechnic University –China

Northwest A&F University

Northwest A&F University

Northwest University

Northwest University

Xidian University

Xidian University

China University of Petroleum – Shandong

China University of Petroleum – Shandong

East China Normal University

East China Normal University

East China University of Science and Technology

East China University of Science and Technology

(Shanghai International Studies University (SISU

در کلیه مقاطع و صرفاً در رشته علوم انسانی

Shanghai University

(University of Shanghai for Science and Technology (USST

Southwest Jiaotong University

University of Electronic Science and Technology of Chin

گروه ج

 

Xian University of Technology

Henan university of technology

Yunnan University

Xinjiang University