الزامات زبانی برای بسیاری دوره ها نیازی به ارائه مدرک زبان نیست. بسته به دانشگاه متفاوت است. پذیرش کارشناسی

  • مدرک پیش دانشگاهی مرتبط (با حداقل معدل ۱۴)
  • مدرک زبان (در صورت وجود)
  پذیرش تحصیلات تکمیلی
  • مدرک کارشناسی مرتبط (با حداقل معدل ۱۴) برای دوره کارشناسی ارشد
  • مدرک کارشناسی ارشد مرتبط (با حداقل معدل ۱۵) + خلاصه پروپوزال + آیلتس ۵٫۵٫ برای دوره دکترا
  • مدرک زبان (در صورت وجود)
 مدارک پذیرش
  • مدرک دیپلم دبیرستان (با حداقل معدل ۱۴)
  • مدرک کارشناسی مرتبط (با حداقل معدل ۱۴) برای دوره کارشناسی ارشد
  • مدرک کارشناسی ارشد مرتبط (با حداقل معدل ۱۵) + خلاصه پروپوزال + آیلتس ۵٫۵٫ برای دوره دکترا
  • مدرک زبان (در صورت وجود)
  • سایر مدارک مورد نیاز به دانشگاه مد نظر بستگی دارد

جستجوی برنامه ها