شهریه دانشگاه ها

دانشگاه های فرانسه به دو صورت دولتی و خصوصی فعالیت می کنند. دانشگاه های دولتی فرانسه از هزینه بسیار پایینی برای تحصیل برخوردارند و شاید یکی از مهمترین دلایلی که هر دانشجوی بین المللی برای تحصیل در فرانسه مدنظر دارد، هزینه بسیار پایین تحصیل در این کشور باشد . شهریه دانشگاه های دولتی فرانسه 200 تا 500 یورو در هر ترم تحصیلی می باشد که این به این معنی است که هزینه تحصیل در فرانسه تقریبأ رایگان می باشد.